با سلام . در بخش هفدهم از سری مباحث آموزش پایتون با مفهوم تابع کوچک Lambda آشنا شدیم. در این بخش به آموزش پایتون – آرایه خواهیم پرداخت. در پایتون مفهوم List برای بیان آرایه استفاده می شود.


آموزش پایتون – آرایه


آرایه

بسیاری از مفاهیم آرایه شبیه List است. یک آرایه برای نگهداری چند مقدار مورد استفاده قرار می گیرد. به مثال زیر دقت کنید.

ساخت یک آرایه به نام cars

آگر چند مقدار از یک نوع دارید، بهتر است از آرایه استفاده کنید. با این کار حافظه ها و متغییرهای کمتری استفاده خواهند شد.

دستیابی به یکی از اجزای آرایه

برای اینکار از اندیس (Index) آن جزء استفاده می شود. اجزای آرایه از اندیس ۰ شروع خواهند شد. یعنی جزء اول اندیس ۰ دارد. به مثال زیر دقت کنید.

دستیابی به یکی از اجزای آرایه


آموزش پایتون – آرایه


تغییر یکی از اجزاء آرایه

برای اینکار کافی است مانند نوشتار زیر از اندیس آن جزء استفاده کنید.

cars[0 ] = “Toyota“

طول یا اندازه یک آرایه

برای اندازه گیری تعداد اجزاء درون یک آرایه از تابع ( )len استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید. دقت کنید، طول هر آرایه همواره یکی بیشتر از بزرگترین اندیس آن است. چرا؟

طول یک آرایه

سایر موارد مربوط به آرایه نظیر افزودن یک جزء، حذف یک جزء، انجام یک حلقه درون آرایه و پاک کردن آرایه نظیر List است. لذا به بخش نهم مراجعه کنید.

متدها یا توابع آرایه

 

Method Description
()append Adds an element at the end of the list
()clear Removes all the elements from the list
()copy Returns a copy of the list
()count Returns the number of elements with the specified value
()extend Add the elements of a list (or any iterable), to the end of the current list
()index Returns the index of the first element with the specified value
()insert Adds an element at the specified position
()pop Removes the element at the specified position
()remove Removes the first item with the specified value
()reverse Reverses the order of the list
()sort Sorts the list

آموزش پایتون – آرایه


در بخش بعد، با آموزش پایتون – کلاس ها و اشیاء با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *