با سلام در بخش چهاردهم از سری مباحث آموزش پایتون، به معرفی حلقه while پرداخیتم. در این جلسه به آموزش پایتون – حلقه for خواهیم پرداخت.


آموزش پایتون – حلقه for


حلقه for برای تکرار درون یک توالی از عضوها، نظیر list ، tuple و سایر مجموعه داده ها استفاده می شود.

حلقه for در پایتون کمتر شبیه سایر زبان های برنامه نویسی است. در پایتون for همانطور که در سایر زبان های برنامه نویسی شی گرا شناخته می شود، مانند یک iterator عمل می کند. در واقع در پایتون، حلقه for به شمارنده یا index نیاز ندارد. یعنی قبل از انجام حلقه به معرفی و مقدار دهی به شمارنده نیاز نیست. این ویژگی باعث سرعت بخشیدن به حلقه for می شود. برای درک بهتر موضوع و نحوه نگارش حلقه for در پایتون، مثال زیر را مشاهده نمایید.

حلقه for و مجموعه داده list


حلقه for درون یک string

با استفاده از حلقه for  می توان کاراکترهای موجود در یک string را فراخوانی نمود. به مثال زیر دقت کنید.

حلقه for و داده string

حلقه for و جمله break

با استفاده از جمله break، می توان حلقه for را قبل از اینکه همه تکرارهای ممکن را انجام دهد متوقف نمود. به مثال زیر دقت کنید.

حلقه for و جمله break

حلقه for و جمله continue

با استفاده از جمله continue می توان تکرار جاری حلقه را متوقف نمود و تکرارهای بعدی را انجام داد. در واقع جمله break کل حلقه را متوقف می کند در صورتی که جمله continue فقط یک تکرار از حلقه را متوقف می کند. به مثال زیر دقت کنید.

حلقه for و جمله continue


آموزش پایتون – حلقه for


حلقه for و تابع range

همانطور که گفتیم، در پایتون حلقه for به شمارنده نیاز ندارد. اما اگر به شمارنده نیاز باشد یا یخواهیم یک حلقه در یک مجموعه از اعداد داشته باشیم، چگونه باید تعریف کنیم؟ برای این از تابع range استفاده می کنیم. تابع range حداکثر سه آرگومان به عنوان ورودی قبول می کند و یک توالی از اعداد برمی گرداند:

۱) اگر بنویسیم (۶) range : اعداد ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ را تولید می کند. دقت کنید، این مجموعه ۶ عضو دارد، اما عدد ۶ را تولید نمی کند. همچنین به صورت پیش فرض از ۰ شروع شده و ۱ واحد اضافه می شود. برای دستابی به این اعداد می توان از حلقه for استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

حلقه for و تابع (۶) range

۲) اگر بنویسیم (۲,۶) range : اعداد ۲، ۳، ۴، ۵ را تولید می کند. دقت کنید. عدد ۶ تولید نمی شود. به مثال زیر دقت کنید.

حلقه for و تابع (۲,۶) range

۳) اگر بنویسیم (۲,۳۰,۳) range : اعداد ۲، ۵، ۸ … ۲۹ را تولید می کند. دقت کنید، این اعداد با ۳ واحد اختلاف تولید می شوند. به مثال زیر دقت کنید.

حلقه for و تابع (۲,۳۰,۳) range


آموزش پایتون – حلقه for


حلقه for و کلیدواژه else

در پایتون می توان از کلیدواژه else در حلقه for، برای مشخص کردن یک بلوک از کدها که قرار است پس از اتمام حلقه for انجام شوند، استفاده کرد. به مثال زیر دقت کنید.

حلقه for و کلیدواژه else

حلقه های for تو در تو

می توان از دو حلقه for درون هم استفاده کرد. به این ترتیب، به ازای هر تکرار حلقه بیرونی، حلقه درونی یک بار به طور کامل اجرا می شود. به مثال زیر دقت کنید.

حلقه های for تو در تو

منبع : w3schools.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *