در قسمت های قبل آموزش پایتون، درباره مجموعه داده های List ، Tuple  و Set صحبت کردیم. در این جلسه( آموزش پایتون – Dictionary) با آموزش آخرین نوع مجموعه داده، یعنی dictionary در خدمت شما علاقمندان هستیم. در ادامه با ما همراه باشید.


آموزش پایتون – Dictionary


از جلسه نهم به یاد داریم که:

Dictionary : مجموعه داده ای که نا مرتب ، شاخص گذاری شده و قابل تغییر است. در این مجموعه داده وجود داده مشابه (duplicate members) امکان پذیر نیست.

در جلسه یازدهم، درباره مفهوم نامرتب بودن در مجموعه Set صحبت کردیم. در آن جسله گفتیم که چون Set شاخص ندارد نامرتب است. اما سوال اینجاست، که dictionary  چگونه همزمان شاخص گذاری شده و نامرتب است. درادامه با این موضوع آشنا خواهید شد.

ساخت dictionary

همانند Set، مجموعه داده dictionary  با آکولاد { } ساخته می شود. تفاوت Set با dictionary این است که در تعریف آن از کلید استفاده می شودبه مثال زیر دقت کنید.

thisdict = {

“brand” : “Ford”,

“model” : “Mustang”,

“year” : 1964

}

در این مثال، brand کلید است و Ford مقدار. شاخص مجموعه داده تعریف شده همان کلیدها هستند. بر خلاف شماره ها که در مجموعه هایی نظیر List شاخص هستند و طبیعتا ترتیب دارند، این مجموعه داده ترتیبی ندارد، اما شاخص دارد. مثال زیر را مشاهده نمایید.

دستیابی به آیتم ها

در مجموعه داده dictionary   برای دستیابی به یک آیتم، از کلید آن که داخل یک کروشه قرار گرفته استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید.

در این مجموعه داده متد ( ) get نیز وجود دارد برای همین منظور استفاده می شود. مثال زیر را مشاهده نمایید.

دستیابی به آیتم با get


آموزش پایتون – Dictionary


تغییر مقدار در dictionary

برای تغییر مقدار یک آیتم، از کلید آن استفاده می کنیم. به مثال زیر دقت کنید.

تغییر مقدار

حلقه for

حلقه for برای dictionary به دو منظور استفاده می شود:

اگر بخواهیم کلیدها را فراخوانی کنیم. مثال زیر را مشاهده کنید.

for برای کلیدها

اگر بخواهیم مقادیر هر کلید را فراخوانی کنیم. برای این منظور سه روش داریم. مثال های زیر را مشاهده کنید.

for برای مقادیر کلیدها : روش معمولی

for برای مقادیر کلیدها: تابع ( ) values

for برای مقادیر کلیدها: تابع ( ) items

سوال: تفاوت دو تابع values و items چیست؟


آموزش پایتون – Dictionary


دستور if

با استفاده از عملگر in  و دستور if می توان وجود یا عدم وجود کلیدی خاص را در مجموعه بررسی کرد. مثال زیر را مشاهده نمایید.

دستور if  و dictionary

 

طول dictionary

برای این منظور مشابه بقیه مجموعه داده از تابع ( ) len استفاده می شود. این تابع تعداد کلیدها را محاسبه می کند.

 

اضافه کردن یک آیتم

برای اضافه کردن یک آیتم به dictionary از یک کلید جدید استفاده می شود. کافی است کلید جدید و مقدار آن را معرفی نمایید. مثال زیر را مشاهده نمایید.

اضافه کردن آیتم


آموزش پایتون – Dictionary


حدف و پاک کردن آیتم و مجموعه داده

برای یک مجموعه داده dictionary موارد زیر ممکن است اتفاق بیفتد.

حذف آیتم با یک کلید خاص – تابع ( ) pop

حذف آخرین آیتم اضافه شده به dictionary (برای نسخه های بیشتر از ۳٫۷ – تابع ( ) popitem

حذف آیتم با یک کلید خاص – کلمه کلیدی del

حذف کل مجموعه داده – دستور de

خالی کردن محتویات dictionary – تابع ( ) clear


آموزش پایتون – Dictionary


سایر متدهای مربوط به شی dictionary

Method توضیحات
()clear Removes all the elements from the dictionary
()copy Returns a copy of the dictionary
()fromkeys Returns a dictionary with the specified keys and values
()get Returns the value of the specified key
()items Returns a list containing the a tuple for each key value pair
()keys Returns a list containing the dictionary’s keys
()pop Removes the element with the specified key
()popitem Removes the last inserted key-value pair
()setdefault Returns the value of the specified key. If the key does not exist: insert the key, with the specified value
()update Updates the dictionary with the specified key-value pairs
()values Returns a list of all the values in the dictionary

منبع: w3schools.com

 

با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *