از جلسه نهم از سری مباحث آموزش پایتون، به یاد داریم که Set نوعی از مجموعه داده ها در پایتون است. همچنین در همان جلسه به معرفی مجموعه داده List و در جلسه دهم نیز به معرفی مجموعه داده Tuple پرداختیم. در این جلسه درباره مجموعه داده Set صحبت خواهیم کرد. در ادامه با ما همراه باشید.


آموزش پایتون – Set


از جلسه نهم به یاد داریم که :

Set : مجموعه داده ای که نا مرتب و بدون شاخص گذاری است. همچنین وجود داده مشابه (duplicate members) در آن امکان پذیر نیست.

ساخت Set

مجموعه داده Set با آکولاد ساخته می شود. مثال زیر را مشاهده نمایید.

ساخت set

نکته: چون Set نامرتب است، آیتم های آن به صورت تصادفی ظاهر می شوند.

دستیابی به یکی از اجزاء Tuple

بشما هرگز نمی تواندی به آیتم های یک Set با اشاره به شاخص (Index) آن (مشابه با List یا Tuple ) دسترسی پیدا کنید. دقت داشته باشید که معنای نامرتب بودن همین است. اما می توان با استفاده از حلقه for یا دستور if (مشابه با List یا Tuple)، آیتم ها را نمایش داد. برای این منظور با استفاده از مثال های بخش نهم و دهم، خودتان موارد مذکور را امتحان نمایید.


آموزش پایتون – Set


تغییر یک آیتم

هر بار که Set ساخته شد، شما نمی توانید آیتم های آن را تغییر دهید. اما می توانید آیتم جدیدی اضافه کنید.

اضافه کردن آیتم

برای اینکار می توانید از توابع ( ) add یا ( ) update استفاده کنید. تابع اول فقط یک آیتم و تابع دوم بیش از یک آیتم را اضافه می کند. برای این منظور مثال های زیر را امتحان کنید.

add update

حذف آیتم

برای این منظور چند روش وجود دارد:

تابع ( ) remove: اگر آیتم وجود نداشته باشد پیغام خطا می دهد. امتحان کنید.

تابع ( ) discard: اگر آیتم وجود نداشته باشد خطا نمی دهد. امتحان کنید.

تابع ( ) pop: این تابع آخرین آیتم مجموعه داده را حذف می کند. اما به یاد داریم که Set نامرتب است. پس نمی دانیم آیتم آخر چیست. بنابراین با استفاده از این تابع، یک آیتم تصادفی حذف خواهد شد. امتحان کنید.

تابع( ) clear: کل آیتم های Set را حذف می کند. اما خود Set باقی می ماند. امتحان کنید.

کلمه کلیدی del: این دستور کل مجموعه داده Set را حذف می کند. امتحان کنید.

طول Set

برای آنکه بفهمیم درون Set چند آیتم وجود دارد، مشابه List و Tuple از تابع ( )len استفاده می کنیم.


آموزش پایتون – Set


سایر متدهای Set

متد توضیحات
()add Adds an element to the set
()clear Removes all the elements from the set
()copy Returns a copy of the set
()difference Returns a set containing the difference between two or more sets
()difference_update Removes the items in this set that are also included in another, specified set
()discard Remove the specified item
()intersection Returns a set, that is the intersection of two other sets
()intersection_update Removes the items in this set that are not present in other, specified set(s)
()isdisjoint Returns whether two sets have a intersection or not
()issubset Returns whether another set contains this set or not
()issuperset Returns whether this set contains another set or not
()pop Removes an element from the set
()remove Removes the specified element
()symmetric_difference Returns a set with the symmetric differences of two sets
()symmetric_difference_update inserts the symmetric differences from this set and another
()union Return a set containing the union of sets
()update Update the set with the union of this set and others

آموزش پایتون – Set


نویسنده: حسین پور

منبع : w3schools.com

با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *